ΠΟΛΥΫΝΑ ΑΡΟΤΡΑ

Πατήστε την φωτογραφία που ακολουθεί για να μάθετε πληροφορίες για το μηχάνημα.

 

 

ΥΙΟΙ Δ. ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, Κατασκευές Γεωργικών Μηχανημάτων, Ανταλλακτικά Γεωργικών Μηχανημάτων, Service Γεωργικών Μηχανημάτων, Καρδίτσα Θεσσαλία Έβρος, Εμπόριο Γεωργικών Μηχανημάτων, Καλλιεργητές, Δισκοσβάρνα, Ρίππερ,  Γεωργικά Μηχανήματα Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Κοζάνη, Καστοριά, Σέρρες, Βέροια, Μακεδονία,  Λαμία, Ληβαδειά, Θήβα, Στερεά Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη Έβρος , Δισκοσβάρνες , Υπεδαφοκαλλιεργητές, Γκάρι , Πολύυνα άροτρα, ALPEGO , Σβολοτρίφτες , Σκαλιστήρια, Λιπαντικά