Η εταιρεία μας κατασκευάζει όλων των ειδών παρελκόμενων μηχανημάτων όπως:
Δισκοσβάρνες, Καλλιεργητές ΒΤ, Καλλιεργητές τύπου Γκάρι, Πλατφόρμες (απλές και με ανατροπή)
Καρότσες, Υπεδαφοκαλλιεργητές - Ρίππερ, Σκαλιστήρια, Γραμμικά Λιπαντικά