Βίντεο

01. Δισκοσβάρνα - Υιοί Δ. Δεληβελιώτη και Σια ΟΕ

02. Καλλιεργητής προετοιμασίας LI-ΥBT σπείρας 32x12

03. Καλλιεργητής LI-ΥBT 7 m

Γεωργικά μηχανήματα - Δεληβελιώτης - Θεσσαλία - Καρδίτσα

04. Καλλιεργητής προετοιμασίας σπείρας LI-ΥBT 32x12

05. Υπεδαφοκαλλιεργητής - Ρίπερ τύπου RP7-YBT

Παλαιοφάρσαλα

06. Υπεδαφοκαλλιεργητής - Ρίππερ RP9-YBT

από το 1964

07. Υπεδαφοκαλλιεργητής - Ρίπερ FK28-T σπείρας 30x30

5 μέτρα , σπαστός

08. Πολύυνο άροτρο

Γεωργικά μηχανήματα στην Θεσσαλία

09. Δισκοσβάρνα Υδραυλική DB40-YVT

10. Υπεδαφοκαλλιεργητής - Ripper RP-YVTAZ

11. Υπεδαφοκαλλιεργητής - Ripper RP-YVTAZ

12. Υπεδαφοκαλλιεργητής - Ripper RP9-YVT